Aktualitātes

Promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Anna Frīdenberga
2016. gada 13. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā mūsu kolēģe Anna Frīdenberga aizstāvēs latviešu valodas vēstures pētniecībā nozīmīgo promocijas darbu „Nominālā vārddarināšana Georga Manceļa darbos”.
lasīt vairāk...
Leksikogrāfiskā tradīcija jaunvārdu iekļaušanā (problēmas un risinājumi)
20. septembrī plkst. 15.00 LU Latviešu valodas institūta Domes zālē (Akadēmijas laukums 1, 9.stāvs, 905. telpa) notiks zinātnisks seminārs “Leksikogrāfiskā tradīcija jaunvārdu iekļaušanā (problēmas un risinājumi)”.
lasīt vairāk...
Baltkrievu valodnieka Mikolas Antropova vieslekcija
7. septembrī plkst. 16.30 Latviešu valodas institūta Domes zālē (Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, 9. stāvs, 905. telpa) būs klausāma valodnieka, baltkrievu valodas etimoloģiskās vārdnīcas (Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы) redkolēģijas locekļa, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Valodniecības institūta Slāvistikas nodaļas (Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа; Aддзел славістыкі і тэорыі мовы) vadošā pētnieka Mikolas Antropova (Микола Антропаў) vieslekcija par tēmu – Основная проблематика исследований отдела славистики Института языкознания НАН Беларуси: 1)этимологический словарь; 2)фольклорно-этнолингвистический атлас.
lasīt vairāk...
Grāmatu satikšanās – doc. dr. Regīna Kvašīte par Jāņa Endzelīna konferenci un grāmatu prezentāciju
Lietuvas zinātnieku laikrakstā "Mokslo Lietuva" (Nr.6 (560)) lasāms Šauļu universitātes kolēģes Regīnas Kvašītes raksts par J. Endzelīna 143. dzimšanas dienai veltīto ikgadējo konferenci un konferences 1. dienas noslēgumā prezentētajām grāmatām (L. Balodes un O. Buša kopdarbu "No Abavas līdz Zilupei", A. Rozes monogrāfiju "Caur krāsu logu").
lasīt vairāk...
LU Latviešu valodas institūta Zinātniskās padomes sēde 12. aprīlī
12. aprīlī plkst. 14.30 notiks LU LaVI Zinātniskās padomes sēde.
lasīt vairāk...
5. starptautiskā starpdisciplinārā konference “The Region: History, Culture, Language”
No 2016. gada 31. marta līdz 1. aprīlim Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta (LU LaVI) pētnieki piedalījās Šauļu Universitātes Zinātņu institūta (Research Institute) Humanitāro pētījumu centra (Humanities Research Centre) rīkotajā 5. starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē „Reģions: vēsture, kultūra, valoda” („The Region: History, Culture, Language”), kas šogad tika veltīta Saules kaujai.
lasīt vairāk...
“Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltīta zinātniska konference
Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte aicina piedalīties zinātniskajā konferencē, kas veltīta “Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei. Konference notiks 2016. gada 15. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē.
lasīt vairāk...
"No Abavas līdz Zilupei" - Latvijas vietvārdu u.c. nosaukumu cilmes jeb etimoloģijas populārs izklāsts
Vietnē La.lv. lasāma žurnālista V.Sprūdes intervija ar LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieku Ojāru Bušu par nupat klajā nākušo Laimutes BALODES un Ojāra BUŠA kopdarbu – vietvārdu cilmes īso vārdnīcu "No Abavas līdz Zilupei", kas ir vairāk kā 100 Latvijas galveno vietvārdu, pārsvarā pilsētu, bet arī kalnu, upju un ezeru nosaukumu cilmes jeb etimoloģijas populārs izklāsts.
lasīt vairāk...
Lokālās vēstures pētniecības iespējas un problēmjautājumi: Latvijas skolu vēstures piemērs
2016. gada 14. martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notiks Latvijas valsts ģimnāziju vēstures skolotāju un skolu muzeju pedagogu seminārs “Lokālās vēstures pētniecības iespējas un problēmjautājumi: Latvijas skolu vēstures piemērs”.
lasīt vairāk...
Intervija ar LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieku Ojāru BUŠU par personvārdu atveidi
Ja nepieciešams uzzināt informāciju par personvārdiem un citiem īpašvārdiem, viens no kompetentākajiem cilvēkiem Latvijā ir LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks un direktores vietnieks Ojārs BUŠS. Sarunā ar Sportacentrs.com Buša kungs izklāsta savas domas par personvārdu atveidi.
lasīt vairāk...
3. starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”, kas notiks 2016. gada 12.–13. maijā.
lasīt vairāk...
Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 “Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” ietvaros 2016. gada 14. janvārī organizē semināru “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”.
lasīt vairāk...
"Latviešu valodas vārdnīcas" (1923-1932) septiņdesmitgades konference
Latviešu leksikogrāfijas vēsture ir bagāta un ievērības cienīga, tomēr mūsdienu sabiedrībā vārdnīcu loma izglītībā, kultūrā un informācijas aprites nodrošināšanā vēl nav pietiekami novērtēta. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vārdnīcām un to daudzpusīgajām funkcijām, nepieciešami pasākumi, kas veltīti latviešu leksikogrāfijas attīstībai un ar to saistītiem notikumiem un personām. 2016. gadā atzīmējama unikālās „Latviešu valodas vārdnīcas” pabeigšanas septiņdesmitgade un tās galvenā sastādītāja Kārļa Mīlenbaha simtā nāves atceres diena.
lasīt vairāk...
Latviešu valodas krātuves 80. dzimšanas dienas svinības
LU Latviešu valodas institūts un LU Akadēmiskā bibliotēka ielūdz uz Latviešu valodas krātuves 80. dzimšanas dienas svinībām 2015. gada 9. decembrī plkst. 14:00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10).
lasīt vairāk...
2. starptautiskā zinātniskā konference “KULTŪRU MIGRĀCIJA LATVIJĀ: VIRZIENU DINAMIKA”
2015. gada 17. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskās sadarbības projekta “Kultūru migrācija Latvijā” konference “Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika”. Konferenci organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latvijas vēstures institūts, LU Latviešu valodas institūts un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
lasīt vairāk...
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ”
LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts” aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ”, kas notiks 2016. gada 22.–23. februārī Rīgā.
lasīt vairāk...
Referāts "Poļu leksikogrāfija un pirmslāvu valodas vārdnīcas (Słownik prasłowiański) sastādīšana"
Ceturtdien, 1. oktobrī, plkst. 15:00 LU Latviešu valodas institūta zālē (Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes 9. stāvā, adrese – Akadēmijas laukums 1, Rīga) notiks Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta profesores Dr. habil. Mariolas JAKUBOVIČAS (M. Jakubowicz) referāts par tēmu “Poļu leksikogrāfija un pirmslāvu valodas vārdnīcas sastādīšana (Słownik prasłowiański)”.
lasīt vairāk...
TEKSTS: LINGVISTIKA UN POĒTIKA 20
2015. gada 11. decembrī Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodniecības un komunikācijas katedra kopā ar LU Latviešu valodas institūtu rīko 20. starptautisko zinātnisko konferenci TEKSTS: LINGVISTIKA UN POĒTIKA, veltītu Jona Jablonska 155. dzimšanas dienai.
lasīt vairāk...
„LU Latviešu valodas institūta” pētnieču dalība 8. starptautiskajā dialektologu un ģeolingvistu kongresā
„LU Latviešu valodas institūta” pētnieces Anna STAFECKA un Liene MARKUS-NARVILA no 2015. gada 14. līdz 18. septembrim piedalījās Starptautiskās dialektologu biedrības (SIDG) organizētajā 8. starptautiskajā dialektologu un ģeolingvistu kongresā (VIIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics), kas norisinājās Ziemeļkipras Turku Republikā un ko rīkoja Austrumvidusjūras Universitātes (Eastern Mediterranean University – EMU) Izglītības fakultātes Turku valodas mācību departaments (Department of Turkish Language Teaching, Education Faculty).
lasīt vairāk...
Letonikas 6. kongress
Š.g. 10.-11. septembrī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā un Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas muzejā norisināsies VI Letonikas kongress, kas šogad veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Kongresu atklās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. VI Letonikas kongresa sekciju sēdes noritēs paralēli sešās sekcijās: 11. septembrī Rīgā, 15. un 16. septembrī Liepājā.
lasīt vairāk...
Vēsturiskajai leksikogrāfijai un valodas vēsturei veltīts starptautisks zinātnisks seminārs "Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture"
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 "Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" ietvaros 2015. gada 26. jūnijā organizē vēsturiskajai leksikogrāfijai un valodas vēsturei veltītu starptautisku zinātnisku semināru "Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture".
lasīt vairāk...
In memoriam
27. aprīlī no mums šķīrusies habilitētā filoloģijas doktore, LZA īstenā locekle Valentīna Skujiņa. Atvadīšanās 30. aprīlī plkst. 14:00 no 1. Meža kapu kapličas.
lasīt vairāk...
Diskusija - sarīkojums „Valoda un mūsu identitāte”
2015. gada 28. martā plkst. 15.00 Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notiks diskusija „Valoda un mūsu identitāte”.
lasīt vairāk...
Letonikas VI kongresa Valodniecības sekcija
LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties Letonikas VI kongresa Valodniecības sekcijā “Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā”.
lasīt vairāk...
Latviešu valodas gramatika
Klajā nācis Latviešu valodas gramatikas 2. izdevums. Autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne.
lasīt vairāk...
Senie un mūsdienu raksti
2015. gada 10. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks valodnieka un kultūrvēsturnieka Konstantīna Karuļa simtgadei veltīta zinātniska konference "Senie un mūsdienu raksti".
lasīt vairāk...
Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 “Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” ietvaros 2015. gada 16. janvārī organizē semināru “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”.
lasīt vairāk...