Aktualitātes (2013. gads)

Iļjas SERŽANTA lekcijas LU Humanitāro zinātņu fakultātē 2013. gada 17. un 18. decembrī
LU Humanitāro zinātņu fakultātē 17. un 18. decembrī notiks Konstances Universitātes (Vācija), Lietuviešu valodas institūta un Viļņas Universitātes PhD Iļjas SERŽANTA lekcijas.
lasīt vairāk...
Brēmenes Universitātes (Vācija) pētnieces Ainas URDZES vieslekcijas LU HZF
2013. gada 26. un 27. novembrī visi interesenti tiek laipni aicināti uz Brēmenes Universitātes (Vācija) pētnieces Ainas URDZES vieslekcijām LU Humanitāro zinātņu fakultātē.
lasīt vairāk...
Starptautiskā zinātniskā konference „Baltų kalbos ir kultūros” (Baltic Languages and Cultures)
Klaipēdas Universitāte aicina pieteikties dalībai starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Baltų kalbos ir kultūros” (Baltic Languages and Cultures), kas notiks 2014. gada 8. un 9. maijā.
lasīt vairāk...
18. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”.
Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts 2013. gada 28. un 29. novembrī organizē 18. starptautisko zinātnisko konferenci „Vārds un tā pētīšanas aspekti”.
lasīt vairāk...
Aicina pieteikties starptautiskajai zinātniskajai konferencei "XXIV zinātniskie lasījumi"
Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte izsludinājusi pieteikšanos starptautiskajai zinātniskajai konferencei "XXIV zinātniskie lasījumi", kas notiks 2014. gada 30.–31. janvārī.
lasīt vairāk...
"Dialektoloģijas lasījumi" (2013)
2013. gada 4. novembrī plkst. 16:00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a, 305. auditorijā (turpinājums 221. auditorijā, Dialektoloģijas un latgalistikas kabinetā) notiks Dialektoloģijas lasījumi.
lasīt vairāk...
K. Barona konference „Folklora viņpus mutvārdiem”
Letonikas 5. kongresa ietvaros 2013. gada 31. oktobrī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts organizē K.Barona konferenci „Folklora viņpus mutvārdiem”.
lasīt vairāk...
LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts” izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” izsludina konkursu uz šādiem akadēmiskajiem amatiem: vadošais pētnieks – 3 amata vietas, pētnieks – 4 amata vietas, zinātniskais asistents – 15 amata vietas.
lasīt vairāk...
"Autortiesības brīvpieejā: slogs vai iespēja?"
2013. gada 24. oktobrī plkst. 18:00 Latvijas Universitātes Bibliotēka aicina apmeklēt "Zinātnes kafejnīcas" ietvaros organizēto diskusiju "Autortiesības brīvpieejā: slogs vai iespēja?".
lasīt vairāk...
Aicinājums piedalīties 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums"
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra un Baltu valodniecības katedra aicina piedalīties 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums" 2014. gada 20. un 21. martā.
lasīt vairāk...
Dr. Alīses Lauas 100. dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”
Latvijas Universitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” aicina piedalīties Dr. Alīses Lauas 100.dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā konferencē „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”, kas notiks 2014. gada 6.–7. februārī.
lasīt vairāk...
Letonikas 5. kongress „Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais”
2013. gada 28.–30. oktobrī notiks Letonikas 5. kongress „Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais”.
lasīt vairāk...
Letonikas 5. kongresa Liepājas konference "Piemares ļaudis un likteņi"
2013. gada 24.–25. oktobrī Liepājā notiks Letonikas 5. kongresa Liepājas konference "Piemares ļaudis un likteņi"
lasīt vairāk...
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "VALODA MŪSDIENĀS, MŪSDIENĪGUMS VALODĀ"
LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts" aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē "VALODA MŪSDIENĀS, MŪSDIENĪGUMS VALODĀ", kas notiks 2014. gada 20.–21. februārī Rīgā.
lasīt vairāk...
Promocijas darba „Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā” aizstāvēšana
2013. gada 1. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402.telpā, notika Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Ieva KUPLĀ aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai „Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā” .
lasīt vairāk...
Pētnieces Dr.philol. Lienes MARKUS-NARVILAS dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas” (Dialects – European National Heritage)
2013. gada 26.–27. septembrī LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr. philol. Liene MARKUS-NARVILA piedalījās Lietuvas Edukoloģijas Universitātes, Mikola Romera (Mykolo Romerio) Universitātes un Lietuviešu valodas institūta organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „TARMĖS – EUROPOS TAUTŲ KULTŪROS PAVELDAS” (Dialekts – tautas kultūras mantojums) Viļņā, kur uzstājās ar prezentāciju „Lingvistiskā situācija Rucavā 21. gs. = Linguistic situation in Rucava in the 21st century”, kas tapusi projekta „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistiskais aspekts” darba ietvaros.
lasīt vairāk...
Šauļu Universitātes docentes Regīnas KVAŠĪTES vieslekcija
2013. gada 24. septembrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē ar vieslekciju „LIETUVIEŠU UN LATVIEŠU ĪPAŠVĀRDU SAVSTARPĒJA ATVEIDE UN LIETOJUMS” uzstājās Šauļu Universitātes docente Dr. philol. Regīna KVAŠĪTE (Regina Kvašytė).
lasīt vairāk...
Rakstu krājuma "Arturs Ozols (1912–1964). In honorem" atvēršana
2013. gada 24. septembrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē notika rakstu krājuma „Arturs Ozols (1912–1964). In honorem.” atvēršanas svētki.
lasīt vairāk...
Valodnieces Benitas Laumanes monogrāfijas „Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts” atvēršanas svētki.
6. jūnijā plkst. 14:00 Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16, norisināsies Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta vadošās pētnieces valodnieces Benitas LAUMANES monogrāfijas „Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts” atvēršanas svētki.
lasīt vairāk...
Starptautiskā zinātniskā konference „Pilsēta un tās onīmi - II” (Die Stadt und ihre Namen - II).
24.05.2013.–25.05.2013. Leipcigā (Vācijā) notiks starptautiskā zinātniskā konference „Pilsēta un tās onīmi - II” (Die Stadt und ihre Namen - II). Konferenci organizē Vācijas Onomastu biedrība (die Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN)) un Leipcigas Universitātes Onomastikas centrs (das Namenkundliche Zentrum der Universität Leipcig).
lasīt vairāk...
25. starpdisciplinārā zinātniskā konference "Meklējumi un atradumi"
2013. gada 16. maijā Latvijas Universitātes Vēstures muzeja zālē notiks 25. starpdisciplinārā zinātniskā konference "Meklējumi un atradumi", ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
lasīt vairāk...
Konference "Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš."
2013. gada 8. un 9. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā notiks starptautiskā zinātniskā konference „Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš”.
lasīt vairāk...
Konference "Teksts: Lingvistika un poētika 19"
2013. gada 15. novembrī Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodniecības un komunikācijas katedra kopā ar LU Latviešu valodas institūtu rīko 19. starptautisko zinātnisko konferenci, veltītu teksta pētījumiem "Teksts: Lingvistika un poētika 19".
lasīt vairāk...
LR1 raidījums "Zināmais nezināmajā" - Mājvārdi
2013. gada 29. aprīlī Latvijas Radio raidījumā „Zināmais nezināmajā” skanēja Zanes Lāces intervija ar ievērojamo valodnieci, akadēmiķi Ilgu JANSONI, kura pētījusi etnonīmu lietojumu Vidzemes mājvārdos 19.gadsimtā. Savukārt, studijā klātienē saruna par mājvārdiem ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas nodaļas toponīmikas laboratorijas vadītāju Vitu STRAUTENIECI un LU Latviešu valodas institūta pētnieci Renāti SILIŅU-PIŅĶI.
lasīt vairāk...
Seminārs “Noliegums un tā izpausme latviešu valodā”
26.04.2013. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē norisināsies Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras organizēts seminārs “Noliegums un tā izpausme latviešu valodā”.
lasīt vairāk...
Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesora Aksela Holvūta (Axel Holvoet) vieslekcijas Latvijā 2013. gada aprīlī
Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti rīko Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesora Aksela Holvūta (Axel Holvoet) vieslekcijas par dažādiem ar sintaksi saistītiem jautājumiem.
lasīt vairāk...
Misiņa kluba lasījums
2013. gada 27. martā plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks kārtējais Misiņa kluba lasījums.
lasīt vairāk...
49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlenšteina gramatikai „Die lettische Sprache..” (1863–1864) – 150”
2013. gada 15. martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notiks ikgadējā 49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlenšteina gramatikai „Die lettische Sprache..” (1863–1864) – 150”.
lasīt vairāk...
Promocijas darba "Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums" aizstāvēšana
Šā gada 26. februārī Humanitāro zinātņu fakultātē notika Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā savu promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēja LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Inese INDRIČĀNE.
lasīt vairāk...
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "BALTU VALODAS: VĒSTURE UN AKTUĀLIE PROCESI"
LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts" rīko akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautisko zinātnisko konferenci "BALTU VALODAS: VĒSTURE UN AKTUĀLIE PROCESI", kas notiks 2013. gada 21.–22. februārī Rīgā.
lasīt vairāk...
Raidījums "Zinātnes vārdā"
2013. gada 12. februārī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes radio NABA (93,1 FM) raidījumā „Zinātnes vārdā” viesojās janvāra „Mēneša pētnieks”, LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" vadošais pētnieks Dr.habil.philol. Ojārs BUŠS.
lasīt vairāk...
Ojārs Bušs - poliglots, onomasts un futbola fans
Latvijas Universitātes portāla publikāciju ciklā "Mēneša pētnieks" šā gada janvārī intervija ar LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieku Dr. habil. philol. Ojāru Bušu.
lasīt vairāk...
Latvijas Universitātes 71. konference
No 2013. gada 24. janvāra līdz 7. martam Rīgā norisinās Latvijas Universitātes 71. konference, kas aptver visdažādākās zinātnes nozares, tai skaitā humanitārās zinātnes.
lasīt vairāk...
Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas.
2013. gada 18. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notika Baltu valodniecības katedras organizēts seminārs "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas", kurā savus referātus lasīja un diskusijā piedalījās arī LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" darbinieki.
lasīt vairāk...