Aktualitātes (2015. gads)

Latviešu valodas krātuves 80. dzimšanas dienas svinības
LU Latviešu valodas institūts un LU Akadēmiskā bibliotēka ielūdz uz Latviešu valodas krātuves 80. dzimšanas dienas svinībām 2015. gada 9. decembrī plkst. 14:00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10).
lasīt vairāk...
2. starptautiskā zinātniskā konference “KULTŪRU MIGRĀCIJA LATVIJĀ: VIRZIENU DINAMIKA”
2015. gada 17. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskās sadarbības projekta “Kultūru migrācija Latvijā” konference “Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika”. Konferenci organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latvijas vēstures institūts, LU Latviešu valodas institūts un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
lasīt vairāk...
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ”
LU aģentūra „LU Latviešu valodas institūts” aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 143. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē “SUGASVĀRDI UN ĪPAŠVĀRDI VALODĀ UN VALODNIECĪBĀ”, kas notiks 2016. gada 22.–23. februārī Rīgā.
lasīt vairāk...
Referāts "Poļu leksikogrāfija un pirmslāvu valodas vārdnīcas (Słownik prasłowiański) sastādīšana"
Ceturtdien, 1. oktobrī, plkst. 15:00 LU Latviešu valodas institūta zālē (Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes 9. stāvā, adrese – Akadēmijas laukums 1, Rīga) notiks Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas institūta profesores Dr. habil. Mariolas JAKUBOVIČAS (M. Jakubowicz) referāts par tēmu “Poļu leksikogrāfija un pirmslāvu valodas vārdnīcas sastādīšana (Słownik prasłowiański)”.
lasīt vairāk...
TEKSTS: LINGVISTIKA UN POĒTIKA 20
2015. gada 11. decembrī Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodniecības un komunikācijas katedra kopā ar LU Latviešu valodas institūtu rīko 20. starptautisko zinātnisko konferenci TEKSTS: LINGVISTIKA UN POĒTIKA, veltītu Jona Jablonska 155. dzimšanas dienai.
lasīt vairāk...
„LU Latviešu valodas institūta” pētnieču dalība 8. starptautiskajā dialektologu un ģeolingvistu kongresā
„LU Latviešu valodas institūta” pētnieces Anna STAFECKA un Liene MARKUS-NARVILA no 2015. gada 14. līdz 18. septembrim piedalījās Starptautiskās dialektologu biedrības (SIDG) organizētajā 8. starptautiskajā dialektologu un ģeolingvistu kongresā (VIIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics), kas norisinājās Ziemeļkipras Turku Republikā un ko rīkoja Austrumvidusjūras Universitātes (Eastern Mediterranean University – EMU) Izglītības fakultātes Turku valodas mācību departaments (Department of Turkish Language Teaching, Education Faculty).
lasīt vairāk...
Letonikas 6. kongress
Š.g. 10.-11. septembrī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā un Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas muzejā norisināsies VI Letonikas kongress, kas šogad veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Kongresu atklās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. VI Letonikas kongresa sekciju sēdes noritēs paralēli sešās sekcijās: 11. septembrī Rīgā, 15. un 16. septembrī Liepājā.
lasīt vairāk...
Vēsturiskajai leksikogrāfijai un valodas vēsturei veltīts starptautisks zinātnisks seminārs "Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture"
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 "Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" ietvaros 2015. gada 26. jūnijā organizē vēsturiskajai leksikogrāfijai un valodas vēsturei veltītu starptautisku zinātnisku semināru "Korpuss. Leksikogrāfija. Valodas vēsture".
lasīt vairāk...
In memoriam
27. aprīlī no mums šķīrusies habilitētā filoloģijas doktore, LZA īstenā locekle Valentīna Skujiņa. Atvadīšanās 30. aprīlī plkst. 14:00 no 1. Meža kapu kapličas.
lasīt vairāk...
Diskusija - sarīkojums „Valoda un mūsu identitāte”
2015. gada 28. martā plkst. 15.00 Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notiks diskusija „Valoda un mūsu identitāte”.
lasīt vairāk...
Letonikas VI kongresa Valodniecības sekcija
LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties Letonikas VI kongresa Valodniecības sekcijā “Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā”.
lasīt vairāk...
Latviešu valodas gramatika
Klajā nācis Latviešu valodas gramatikas 2. izdevums. Autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne.
lasīt vairāk...
Senie un mūsdienu raksti
2015. gada 10. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks valodnieka un kultūrvēsturnieka Konstantīna Karuļa simtgadei veltīta zinātniska konference "Senie un mūsdienu raksti".
lasīt vairāk...
Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 “Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” ietvaros 2015. gada 16. janvārī organizē semināru “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”.
lasīt vairāk...