Aktualitātes (2016. gads)

Sāvienas ezera kultūrvēsturiskais mantojums
24. novembrī plkst. 15.00 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzejā notiks tikšanās ar Sāvienas ekspedīcijas dalībniekiem. Ar prezentācijām uzstāsies arī LU Latviešu valodas institūta pētnieces Sanda Rapa (Sāvēniešu vietvārdi) un Renāte Siliņa-Piņķe (Senākie mājvārdi Sāvienā).
lasīt vairāk...
Seminārs „Latviešu lingvistikas aktuālie jautājumi”
28. novembrī plkst. 10.00 Domes zālē (Akadēmijas laukums 1, 905. telpa) LU Latviešu valodas institūta Zinātniskā padome rīko semināru „Latviešu lingvistikas aktuālie jautājumi”.
lasīt vairāk...
Kultūru migrācija - četru virzienu modelis
16. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Senāta sēžu zāle) notiks zinātniska konference "Kultūru migrācija - četru virzienu modelis".
lasīt vairāk...
LZA Terminoloģijas komisijas jubilejas konference
Šī gada 11. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā (Rīga, Akadēmijas laukums 1, 2.stāva Sēžu zāle) notiks LZA Terminoloģijas komisijas 70 gadu jubilejas konference.
lasīt vairāk...
LU Latviešu valodas institūta darbinieku dalība 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos”
2016. gada 19.–21. oktobrī LU Latviešu valodas institūta darbinieki piedalījās Viļņas Universitātes un Lietuviešu valodas institūta rīkotajā 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos” (Transformations of Contemporary Baltic Languages and Dialect / Mūsdienu baltu valodu un izlokšņu transformācija), kas veltīta prof. A. Girdeņa 80. dzimšanas dienas atcerei.
lasīt vairāk...
Vietvārdu diena 2016
2016. gada 20. oktobrī Latvijas Kara muzejā notika Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras organizētā Vietvārdu diena 2016, kas bija veltīta LĢIA Toponīmikas laboratorijas 22 darba gadiem un Latvijas vietvārdiem. Seminārā ar prezentācijām piedalījās arī LU Latviešu valodas institūta Onomastikas nodaļas darbinieces.
lasīt vairāk...
Latviešu valodas stunda: frazeoloģismu pareizs lietojums
LU Latviešu valodas institūta Leksikogrāfijas un leksikoloģijas nodaļas pētniece Ilga Migla un Latviešu valodas aģentūras Valodas konsultāciju daļas galvenā lingviste Dite Liepa viesojās Latvijas Radio 1 2016. gada 13. oktobra raidījumā “Kā labāk dzīvot”, kur stāstīja par latviešu valodai raksturīgajiem frazeoloģismiem, to dažādību, mainību, lietojumu senāk un mūsdienās.
lasīt vairāk...
Starptautiska zinātniska konference "Vārds un teksts"
LU Latviešu valodas institūts aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Vārds un teksts”, kas notiks 2017. gada 22.–23. februārī.
lasīt vairāk...
Starptautiska zinātniska konference "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam"
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam", kas veltīta Veltas Rūķes-Draviņas simtgadei. Konferences norises laiks: 2017. gada 25. un 26. janvāris.
lasīt vairāk...
Starptautiskā vasaras skola "Aix Summer School on Prosody 2016".
LU Latviešu valodas institūta darbinieces Inese Indričāne un Jana Taperte piedalījās starptautiskā vasaras skolā AIX SUMMER SCHOOL ON PROSODY 2016. Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription, kas notika Ēksanprovansas un Marseļas Universitātes Mākslas, humanitāro zinātņu, valodu un sociālo zinātņu fakultātē (Université d'Aix-Marseille, Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines), Ēksanprovansā (Francijā), no 2016. gada 6. līdz 9. septembrim.
lasīt vairāk...
Promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Anna Frīdenberga
2016. gada 13. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā mūsu kolēģe Anna Frīdenberga aizstāvēs latviešu valodas vēstures pētniecībā nozīmīgo promocijas darbu „Nominālā vārddarināšana Georga Manceļa darbos”.
lasīt vairāk...
Leksikogrāfiskā tradīcija jaunvārdu iekļaušanā (problēmas un risinājumi)
20. septembrī plkst. 15.00 LU Latviešu valodas institūta Domes zālē (Akadēmijas laukums 1, 9.stāvs, 905. telpa) notiks zinātnisks seminārs “Leksikogrāfiskā tradīcija jaunvārdu iekļaušanā (problēmas un risinājumi)”.
lasīt vairāk...
Baltkrievu valodnieka Mikolas Antropova vieslekcija
7. septembrī plkst. 16.30 Latviešu valodas institūta Domes zālē (Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, 9. stāvs, 905. telpa) būs klausāma valodnieka, baltkrievu valodas etimoloģiskās vārdnīcas (Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы) redkolēģijas locekļa, Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Valodniecības institūta Slāvistikas nodaļas (Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа; Aддзел славістыкі і тэорыі мовы) vadošā pētnieka Mikolas Antropova (Микола Антропаў) vieslekcija par tēmu – Основная проблематика исследований отдела славистики Института языкознания НАН Беларуси: 1)этимологический словарь; 2)фольклорно-этнолингвистический атлас.
lasīt vairāk...
Grāmatu satikšanās – doc. dr. Regīna Kvašīte par Jāņa Endzelīna konferenci un grāmatu prezentāciju
Lietuvas zinātnieku laikrakstā "Mokslo Lietuva" (Nr.6 (560)) lasāms Šauļu universitātes kolēģes Regīnas Kvašītes raksts par J. Endzelīna 143. dzimšanas dienai veltīto ikgadējo konferenci un konferences 1. dienas noslēgumā prezentētajām grāmatām (L. Balodes un O. Buša kopdarbu "No Abavas līdz Zilupei", A. Rozes monogrāfiju "Caur krāsu logu").
lasīt vairāk...
LU Latviešu valodas institūta Zinātniskās padomes sēde 12. aprīlī
12. aprīlī plkst. 14.30 notiks LU LaVI Zinātniskās padomes sēde.
lasīt vairāk...
5. starptautiskā starpdisciplinārā konference “The Region: History, Culture, Language”
No 2016. gada 31. marta līdz 1. aprīlim Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta (LU LaVI) pētnieki piedalījās Šauļu Universitātes Zinātņu institūta (Research Institute) Humanitāro pētījumu centra (Humanities Research Centre) rīkotajā 5. starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē „Reģions: vēsture, kultūra, valoda” („The Region: History, Culture, Language”), kas šogad tika veltīta Saules kaujai.
lasīt vairāk...
“Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltīta zinātniska konference
Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte aicina piedalīties zinātniskajā konferencē, kas veltīta “Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei. Konference notiks 2016. gada 15. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē.
lasīt vairāk...
"No Abavas līdz Zilupei" - Latvijas vietvārdu u.c. nosaukumu cilmes jeb etimoloģijas populārs izklāsts
Vietnē La.lv. lasāma žurnālista V.Sprūdes intervija ar LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieku Ojāru Bušu par nupat klajā nākušo Laimutes BALODES un Ojāra BUŠA kopdarbu – vietvārdu cilmes īso vārdnīcu "No Abavas līdz Zilupei", kas ir vairāk kā 100 Latvijas galveno vietvārdu, pārsvarā pilsētu, bet arī kalnu, upju un ezeru nosaukumu cilmes jeb etimoloģijas populārs izklāsts.
lasīt vairāk...
Lokālās vēstures pētniecības iespējas un problēmjautājumi: Latvijas skolu vēstures piemērs
2016. gada 14. martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notiks Latvijas valsts ģimnāziju vēstures skolotāju un skolu muzeju pedagogu seminārs “Lokālās vēstures pētniecības iespējas un problēmjautājumi: Latvijas skolu vēstures piemērs”.
lasīt vairāk...
Intervija ar LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieku Ojāru BUŠU par personvārdu atveidi
Ja nepieciešams uzzināt informāciju par personvārdiem un citiem īpašvārdiem, viens no kompetentākajiem cilvēkiem Latvijā ir LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks un direktores vietnieks Ojārs BUŠS. Sarunā ar Sportacentrs.com Buša kungs izklāsta savas domas par personvārdu atveidi.
lasīt vairāk...
3. starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas"
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts aicina piedalīties 3. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”, kas notiks 2016. gada 12.–13. maijā.
lasīt vairāk...
Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 “Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” ietvaros 2016. gada 14. janvārī organizē semināru “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”.
lasīt vairāk...
"Latviešu valodas vārdnīcas" (1923-1932) septiņdesmitgades konference
Latviešu leksikogrāfijas vēsture ir bagāta un ievērības cienīga, tomēr mūsdienu sabiedrībā vārdnīcu loma izglītībā, kultūrā un informācijas aprites nodrošināšanā vēl nav pietiekami novērtēta. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vārdnīcām un to daudzpusīgajām funkcijām, nepieciešami pasākumi, kas veltīti latviešu leksikogrāfijas attīstībai un ar to saistītiem notikumiem un personām. 2016. gadā atzīmējama unikālās „Latviešu valodas vārdnīcas” pabeigšanas septiņdesmitgade un tās galvenā sastādītāja Kārļa Mīlenbaha simtā nāves atceres diena.
lasīt vairāk...