Aktualitātes (2019. gads)

Kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija".
Klajā nākusi ilgi gaidītā četru institūtu (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latviešu valodas institūts (apakšprojekta vadītāja Renāte Siliņa-Piņķe), LU Latvijas vēstures institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) zinātnieku un LU Akadēmiskā apgāda intensīvā sadarbībā tapusī kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija".
lasīt vairāk...
Noslēgusies Latviešu valodas institūta pētnieces stažēšanās Amerikā
Noslēgusies no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 14. jūnijam ilgusī LU Latviešu valodas institūta pētnieces Solvitas Pošeiko stažēšanās Vašingtonas Universitātē, Sietlā (ASV).
lasīt vairāk...
Grāmatas “Mozaīka: onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums” atvēršanas svētki
17. maijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā tiks atvērta LU Latviešu valodas institūta sagatavotā starptautiski atzīta valodnieka, onomasta Dr. habil. philol. Ojāra Buša 75 gadu atcerei veltīta darbu izlase “Mozaīka: onīmu un apelatīvu cilme, nozīme, lietojums”.
lasīt vairāk...
Mūžības ceļā... [In memoriam]
Ar skumjām jāteic, ka šā gada 22. martā mūžības ceļā devusies ilggadēja Latviešu valodas institūta darbiniece, letoniste, leksikogrāfe, gramatiķe Aina Miķelsone (28.09.1926–22.03.2019).
lasīt vairāk...
Terminoloģijas komisijai 100. Aicina pieteikt referātus Terminoloģijas komisijas atceres konferencei
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina pieteikt referātus Terminoloģijas komisijas atceres konferencei "Latviešu terminoloģija simts gados", kas notiks 2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
lasīt vairāk...
Grāmata par daudzvalodību Baltijas valstīs
21. februārī akadēmiķa Jāņa Endzelīna konferencē tika prezentēta prof. Sanitas Lazdiņas un Heiko F. Martena redakcijā tapusī grāmata par daudzvalodību Baltijas valstīs “Multilingualism in the Baltic States”.
lasīt vairāk...
Valodnieces Daigas Straupenieces priekšlasījums par latviešu valodu un identitāti Būtiņģē un Sventājā
2019. gada 4. martā Rīgas Latviešu biedrības namā notiks Dr. philol. Daigas Straupenieces priekšlasījums.
lasīt vairāk...
"Vārds. Nozīme. Vārdnīca". Starptautiska zinātniska konference.
Šonedēļ 21. un 22. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (3. stāvs, Portretu zāle) norisināsies LU Latviešu valodas institūta rīkota akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atcerei veltīta ikgadēja starptautiska zinātniska konference "Vārds. Nozīme. Vārdnīca".
lasīt vairāk...
Projekta „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” aktualitātes
LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr. philol. Solvita Pošeiko īsteno savu pēcdoktorantūras projektu „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva”. Projekta mērķis – pilnveidojot zināšanas par Lingvistiskās ainavas izpētes teorijām un metodoloģiju un popularizējot lingvistiskās ainavas pētījumu praktisko izmantojumu, attīstīt valodniecības zinātnisko domu Latvijā un šīs lingvistiskās zināšanas pārnest uz izglītību un ekonomiku.
lasīt vairāk...
Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas
2019. gada 11. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (305. telpā) notiks starptautisks zinātnisks seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas” (sākums plkst. 10.00).
lasīt vairāk...