2. starptautiskā zinātniskā konference “KULTŪRU MIGRĀCIJA LATVIJĀ: VIRZIENU DINAMIKA”

2015. gada 17. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskās sadarbības projekta “Kultūru migrācija Latvijā” konference “Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika”. Konferenci organizē LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Latvijas vēstures institūts, LU Latviešu valodas institūts un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.


Konferences programma (red. 06.11.2015.)atpakaļ