"Latviešu valodas vārdnīcas" (1923-1932) septiņdesmitgades konference

Latviešu leksikogrāfijas vēsture ir bagāta un ievērības cienīga, tomēr mūsdienu sabiedrībā vārdnīcu loma izglītībā, kultūrā un informācijas aprites nodrošināšanā vēl nav pietiekami novērtēta. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību vārdnīcām un to daudzpusīgajām funkcijām, nepieciešami pasākumi, kas veltīti latviešu leksikogrāfijas attīstībai un ar to saistītiem notikumiem un personām. 2016. gadā atzīmējama unikālās „Latviešu valodas vārdnīcas” pabeigšanas septiņdesmitgade un tās galvenā sastādītāja Kārļa Mīlenbaha simtā nāves atceres diena.

Saīsinājumiem ME un EH ir līdzība ar slaveniem zīmoliem, norādot uz Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna sastādīto „Latviešu valodas vārdnīcu” (1923-1932) un tās papildinājumiem (1934-1946), ko izstrādājuši Jānis Endzelīns un Edīte Hauzenberga-Šturma. Abi šie izdevumi veido savdabīgu vārdu rotu, kas vēl joprojām ir viens no svarīgākajiem komponentiem latviešu kultūras kanonā. 

Lai aktivizētu latviešu leksikogrāfijas teorijas un prakses attīstību, Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Latviešu valodas institūts un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte rīko "Latviešu valodas vārdnīcas" septiņdesmitgades konferenci.

Konferences tematiskās jomas: 
  • "Latviešu valodas vārdnīcas" vēsture
  • valodas materiāls, struktūra un leksikogrāfiskais izvērtējums
  • dažādu leksikas slāņu atspoguļojums latviešu leksikogrāfiskajos izdevumos
  • mūsdienu latviešu leksikogrāfijas problēmas un nākotnes perspektīvas 


Konference notiks 2016. gada 15. aprīlī Latvijas Universitātē (telpa un laiks tiks paziņoti vēlāk).

Referātu pieteikumus lūdzam sūtīt konferences rīkotājiem (latv@lza.lv, anveis@lanet.lv, jurisb@venta.lv) līdz 2016. gada 20. martam.atpakaļ