Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedra un LU Latviešu valodas institūts projekta Nr. 212/2012 “Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca” ietvaros 2016. gada 14. janvārī organizē semināru “Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas”.

Semināra norises vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža iela 4a, Letonikas auditorija - 305. telpa)

Vairāk skat. sadaļā Konferences un LU mājaslapāatpakaļ