Lokālās vēstures pētniecības iespējas un problēmjautājumi: Latvijas skolu vēstures piemērs

2016. gada 14. martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā notiks Latvijas valsts ģimnāziju vēstures skolotāju un skolu muzeju pedagogu seminārs “Lokālās vēstures pētniecības iespējas un problēmjautājumi: Latvijas skolu vēstures piemērs”.

Seminārā ar priekšlasījumu “VIETVĀRDU NOZĪME VĒSTURES IZPĒTĒ UN NOVADPĒTNIECĪBĀ” piedalīsies arī LU Latviešu valodas institūta pētnieces Dr.philol. Renāte SILIŅA-PIŅĶE, Dr.philol. Sanda RAPA. 


atpakaļ