“Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei veltīta zinātniska konference

Valsts valodas komisija, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts un Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte aicina piedalīties zinātniskajā konferencē, kas veltīta “Latviešu valodas vārdnīcas” (1923–1932, 1934–1946) pēdējā sējuma iznākšanas septiņdesmitgadei. Konference notiks 2016. gada 15. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē.

Laipni aicināti visi interesenti!

KONFERENCES PROGRAMMAatpakaļ