Grāmatu satikšanās – doc. dr. Regīna Kvašīte par Jāņa Endzelīna konferenci un grāmatu prezentāciju

Lietuvas zinātnieku laikrakstā "Mokslo Lietuva" (Nr.6 (560)) lasāms Šauļu universitātes kolēģes Regīnas Kvašītes raksts par J. Endzelīna 143. dzimšanas dienai veltīto ikgadējo konferenci un konferences 1. dienas noslēgumā prezentētajām grāmatām (L. Balodes un O. Buša kopdarbu "No Abavas līdz Zilupei", A. Rozes monogrāfiju "Caur krāsu logu").


Skatīt pdf (teksts lietuviešu valodā)atpakaļ