Promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Anna Frīdenberga

2016. gada 13. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā mūsu kolēģe Anna Frīdenberga aizstāvēs latviešu valodas vēstures pētniecībā nozīmīgo promocijas darbu „Nominālā vārddarināšana Georga Manceļa darbos”.


Darbs skatāms: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34339 


atpakaļ