LZA Terminoloģijas komisijas jubilejas konference

Šī gada 11. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā (Rīga, Akadēmijas laukums 1, 2.stāva Sēžu zāle) notiks LZA Terminoloģijas komisijas 70 gadu jubilejas konference.


Konferences tematika:
  • Latviešu terminoloģijas vēsture
  • Terminoloģijas teorijas un prakses jautājumi
  • Terminoloģijas resursu izveide un pārvaldība
  • Sastatāmā nozaru terminoloģija

PROGRAMMA


atpakaļ