Kultūru migrācija - četru virzienu modelis

16. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Senāta sēžu zāle) notiks zinātniska konference "Kultūru migrācija - četru virzienu modelis".

Konference notiek LZP sadarbības projekta „Kultūru migrācija Latvijā” (vad. Viktors Hausmanis) ietvaros. 

Projektā iesaistīti pētnieki no četriem institūtiem - LU Latviešu valodas institūta, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, LU Filozofijas un socioloģijas institūta un LU Latvijas vēstures institūta. 
LU Latviešu valodas institūtā īstenotā valodniecības apakšprojekta vadītāja ir Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe.

Konferences atklāšana plkst. 10.00.
Laipni aicināti visi interesenti!


PROGRAMMA


atpakaļ