Seminārs „Latviešu lingvistikas aktuālie jautājumi”

28. novembrī plkst. 10.00 Domes zālē (Akadēmijas laukums 1, 905. telpa) LU Latviešu valodas institūta Zinātniskā padome rīko semināru „Latviešu lingvistikas aktuālie jautājumi”.


Darba kārtībā šādi ziņojumi:
 • Brigita Bušmane. Nīcas izloksnes vārdnīcas specifika.
 • Anna Frīdenberga. Aktuāli vēsturiskās valodniecības jautājumi. 
 • Iveta Pūtele. Aktuālās terminoloģijas problēmas.
 • Ilga Migla. Frazeoloģismu atspoguļojums skaidrojošajās vārdnīcās.
 • Dace Strelēvica-Ošiņa. Valodas standartizācijas sociolingvistiskie aspekti.
 • Agris Timuška. Latviešu valodas dialekti Eiropas valodu kontekstā.
 • Laimute Balode. Jaunākie virzieni onīmu pētniecībā. 
 • Irēna Ilga Jansone. Vidzemes onīmi kā avots dialektu pētniecībā.
 • Ojārs Bušs. Aktuāli onomastikas teorijas jautājumi.
 • Renāte Siliņa-Piņķe. Vēsturiskā onomastika: izpētes iespējas.
 • Anna Stafecka. Dialektu pētījumi: mūsdienas un perspektīvas. 

Ziņojumu ilgums 10 min., diskusija 5 min.


atpakaļ