Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas

2020. gada 17. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (305. telpā) notiks jau desmitais starptautiskais zinātniskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas” (sākums plkst. 9.30).


Seminārā ar referātiem uzstāsies arī LU Latviešu valodas institūta darbinieki.

Vadošā pētniece Dr. philol. Anta Trumpa 
Ģērbt – lituānisms latviešu valodas senajos tekstos un tā nozīmes pārmaiņa

Vadošais pētnieks Dr. habil. philol. Pēteris Vanags
Divdabji agrīnā perioda latviešu rakstos

Pētniece Dr. philol. Anna Frīdenberga
Ēdens? un dzērens? Georga Manceļa tekstos

Vadošā pētniece Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe
Latviešu personvārdi ar izskaņām -in(g), -it un -ul 17. und 18. gadsimta avotos

Vadošā pētniece Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone
Stārķis (vācu Storch) latviešu valodas leksikogrāfiskajos avotos


PROGRAMMA
atpakaļ