TEKSTS: LINGVISTIKA UN POĒTIKA 20

2015. gada 11. decembrī Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodniecības un komunikācijas katedra kopā ar LU Latviešu valodas institūtu rīko 20. starptautisko zinātnisko konferenci TEKSTS: LINGVISTIKA UN POĒTIKA, veltītu Jona Jablonska 155. dzimšanas dienai.


Referātu tematika
tekstu tipoloģija; 
teksta līmeņu kodificēšana; 
stils, apakšstils, žanrs (specifika, izteiksme); 
mākslinieciskie, nemākslinieciskie teksti; 
runātais, rakstītais teksts (diskurss, komunikāts); 
„vīriešu”, „sieviešu” runa; 
teksti un konteksti; 
runas akti; 
teksta valodas ētika; 
teksta ģenerēšana un dekodēšana; 
teksta analīzes metodes, veidi; 
teksta tulkošana, rediģēšana, mācīšana; 
tekstu vēsture; 
konceptuālās metaforas u.c.

Dalības maksa – 20 EUR

Dalībnieka pieteikumu un tēzes lūdzam sūtīt līdz 26. novembrim uz e-pastu lkk@hu.su.lt

Uzaicinājums un pieteikuma anketa LV, LT, EN 

Programma


Laipni aicināti visi interesenti!


Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes mājaslapa
atpakaļ