Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "BALTU VALODAS: VĒSTURE UN AKTUĀLIE PROCESI"

LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts" rīko akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautisko zinātnisko konferenci "BALTU VALODAS: VĒSTURE UN AKTUĀLIE PROCESI", kas notiks 2013. gada 21.–22. februārī Rīgā.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu

Uzstāšanās ilgums: 20 min. (15 min. referāts, 5 min. diskusija)


Konferences zinātniskā komiteja:

Dr. philol. Aleksejs Andronovs, Dr. philol. Laimute Balode, Dr. habil. philol. Ojārs Bušs, Dr. habil. philol. Ina Druviete, Dr. philol. Juris Grigorjevs, Dr. habil. philol. Ilga Jansone, Dr. hum. Regīna Kvašīte, Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe, Dr. philol. Anna Stafecka, Dr. philol. Agris Timuška, Dr. philol. Pēteris Vanags

Konferences rīcības komiteja:

Mg. paed. Gunita Arnava, Dr. habil. philol. Ilga Jansone, Mg. philol. Sanda Rapa, Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe, Mg. hum. Marita Silkāne, Mg. philol. Elga Skrūzmane, Dr. philol. Anna StafeckaKONFERENCES DARBA KĀRTĪBA, PROGRAMMA (labota 18.02.) un KONFERENCES MATERIĀLU KRĀJUMS


21. februāris

9.00 Dalībnieku reģistrācija (Akadēmijas laukums 1, 3. stāvs, Mazā zāle)

10.00 Konferences atklāšana

10.20-12.40 Plenārsēde (Akadēmijas laukums 1, 3. stāvs, Mazā zāle)

12.40-14.00 Pusdienu pārtraukums

14.00-17.20 Darbs sekcijās

1. sekcija (Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Sēžu zāle)

2. sekcija (Akadēmijas laukums 1, 3. stāvs, Mazā zāle)


18.00-20.00 Valodniekiem J. Endzelīnam un K. Mīlenbaham veltīts atceres pasākums Rīgas Latviešu biedrības namā  (Merķeļa iela 13, Rīga, Līgo zāle; ar ielūgumiem)


22. februāris

10.00-13.20 Darbs sekcijās

1. sekcija (Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Sēžu zāle)

2. sekcija (Akadēmijas laukums 1, 2. stāvs, Senāta zāle)

13.20-14.40 Pusdienu pārtraukums

14.40-17.40 Plenārsēde (Akadēmijas laukums 1, Sēžu zāle)


UZ KONFERENCES REFERĀTU BĀZES TAPUŠOS RAKSTUS LĪDZ ŠĀ GADA 1. MAIJAM IESPĒJAMS IESNIEGT LU LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTA RAKSTU KRĀJUMAM "LINGUISTICA LETTICA"
 


Pieteikuma veidlapa.

Ja nepieciešama naktsmītne, lūdzam konferences dalībniekus veikt elektronisko rezervāciju viesnīcu mājaslapās (www.booking.com).

 

 

 


 

 

atpakaļ