Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas.

2013. gada 18. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notika Baltu valodniecības katedras organizēts seminārs "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas", kurā savus referātus lasīja un diskusijā piedalījās arī LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" darbinieki.

Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. habil. philol. Ilga Jansone iepazīstināja klausītājus ar Vidzemes 1826. gada dvēseļu revīzijas materiālu izmantojumu onomastikā, dodot ieskatu esošajās problēmās materiālu apgūšanā, kā arī piedāvājot iespējamos risinājumus, savukārt pētniece Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe informēja par saviem atklājumiem, meklējot ziņas, vai personvārdi Bērtulis, Bartolomejs un citas sastopamās priekšvārdu formas ir vienas cilmes vārdi.


Ar semināra programmu iespējams iepazīties šeit.

atpakaļ