Latvijas Universitātes 71. konference

No 2013. gada 24. janvāra līdz 7. martam Rīgā norisinās Latvijas Universitātes 71. konference, kas aptver visdažādākās zinātnes nozares, tai skaitā humanitārās zinātnes.

Humanitārajās zinātnēs konferencē ar referātiem piedalīsies arī LU Latviešu valodas institūta darbinieki: Dr. philol. Juris Grigorjevs („Divu skaņu savienojums vai kompleksa divkomponentu skaņa?"), Mg. philol. Inese Indričāne („Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu temporālais raksturojums"), Mg. philol. Agita Kazakeviča („Sekundārās predikativitātes robežgadījumi"), Mg. philol. Anda Meistere („Neīstie kopdzimtes lietvārdi latviešu valodā") u. c.

1. februārī LU Humanitāro zinātņu fakultātes zālē konferences ietvaros notiks atklāta saruna par humanitārajām zinātnēm 21. gadsimta Latvijā: mūžīgais un mainīgais, vērtīgais un neatliekamais, aktuāli un kritiski, kur savas tēzes sarunai piedāvā arī Dr. habil. philol. Ina Druviete. Sarunu būs iespēja vērot tiešraidē LU portālā http://www.lu.lv/tiesraide/1/nc/ .
Konferences programma atrodama šeit (humanitārās zinātnes skatīt 164.-196. lpp.), bet ziņām par iespējamām izmaiņām programmā var sekot līdzi LU mājaslapas kalendāra sadaļā.

Konferences mājaslapas adrese: http://www.lu.lv/71konference/

 

atpakaļ