49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlenšteina gramatikai „Die lettische Sprache..” (1863–1864) – 150”

2013. gada 15. martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē notiks ikgadējā 49. Artura Ozola dienas konference „A. Bīlenšteina gramatikai „Die lettische Sprache..” (1863–1864) – 150”.

Konference veltīta diahroniskajai baltu valodu un to dialektu pētniecībai.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta pirmajai zinātniskajai latviešu valodas gramatikai

Die lettische sprache..

„Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend und vergleichend dargestellt..".


PROGRAMMAatpakaļ