Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesora Aksela Holvūta (Axel Holvoet) vieslekcijas Latvijā 2013. gada aprīlī

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti rīko Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesora Aksela Holvūta (Axel Holvoet) vieslekcijas par dažādiem ar sintaksi saistītiem jautājumiem.

 

  • 16.04.2013.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē „Latviešu valodas vokatīvs kā sintakses un morfoloģijas problēma" plkst. 10.30 Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401. telpā

 

  • 17.04.2013.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē „Subjekta (teikuma priekšmeta) noteikšanas problēma latviešu un vispārīgajā sintaksē" plkst. 16.30 Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401. telpā

 

  • 18.04.2013.

Rēzeknes Augstskolā „Par latviešu valodas debitīvu sintaktiskā aspektā" plkst. 11.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 203. telpā

 

  • 19.04.2013.

Liepājas Universitātē „Latviešu valodas konstrukcijas ar piederības datīvu kā sintakses un semantikas problēma" plkst. 14.00 Liepājā, Lielajā ielā 14, 203. telpā

A. Holvūts "Vispārīgās sintakses pamati"


atpakaļ