Konference "Teksts: Lingvistika un poētika 19"

2013. gada 15. novembrī Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodniecības un komunikācijas katedra kopā ar LU Latviešu valodas institūtu rīko 19. starptautisko zinātnisko konferenci, veltītu teksta pētījumiem "Teksts: Lingvistika un poētika 19".


Līdz 1. oktobrim gaidām dalībnieku anketas un referātu tēzes.

Tēzes un dalībnieka anketu lūdzam sūtīt uz e-pastu lkk@hu.su.lt

Tēžu apjoms:
1–3 lappuses lietuviešu, latviešu, angļu vai krievu valodā (ar svarīgākās literatūras sarakstu).


Tematika

 • tekstu tipoloģija
 • runātais, rakstītais teksts (diskurss, komunikāts)
 • mākslinieciskie, nemākslinieciskie teksti
 • runāšanas (runas) akti
 • "vīriešu", "sieviešu" runa
 • teksta valodas ētika
 • teksta ģenerēšana un dekodēšana
 • stils, apakšstils, žanrs (specifika, izteiksme)
 • teksta analīzes metodes, veidi
 • teksta tulkošana, rediģēšana, mācīšana
 • konceptuālās metaforas u. c.


Sekcijas

I. DISKURSS

II. TEKSTA IZTEIKSME

III. SASTATĀMĀ VALODNIECĪBA, TULKOŠANA, REDIĢĒŠANA, MĀCĪŠANA

IV. MĀKSLINIECISKAIS TEKSTS (LITERATŪRZINĀTNIEKU SKATĪJUMĀ)

V. KONCEPTUĀLĀS METAFORASatpakaļ