25. starpdisciplinārā zinātniskā konference "Meklējumi un atradumi"

2013. gada 16. maijā Latvijas Universitātes Vēstures muzeja zālē notiks 25. starpdisciplinārā zinātniskā konference "Meklējumi un atradumi", ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Konferencē uzstāsies LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, LU Humanitāro zinātņu, Sociālo zinātņu un Vēstures un filozofijas fakultāšu, Lietuviešu literatūras un folkloras institūta (Viļņa), Daugavpils Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieki.


Konferences referātu kopsavilkumi lasāmi LU LFMI mājas lapā:
http://www.lfmi.lu.lv/?id=409&r=2013:-referatu-kopsavilkumi
(saite skatīta 13.05.2013.)


Konferences programmaatpakaļ