Starptautiskā zinātniskā konference „Pilsēta un tās onīmi - II” (Die Stadt und ihre Namen - II).

24.05.2013.–25.05.2013. Leipcigā (Vācijā) notiks starptautiskā zinātniskā konference „Pilsēta un tās onīmi - II” (Die Stadt und ihre Namen - II). Konferenci organizē Vācijas Onomastu biedrība (die Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN)) un Leipcigas Universitātes Onomastikas centrs (das Namenkundliche Zentrum der Universität Leipcig).

Konferencē par tēmu
„Rufnamen in Riga im 15. Jahrhundert: Überlegungen über eine schichtenspezifische Namengebung” (Priekšvārdi Rīgā 15. gadsimtā: pārdomas par sociāli diferencētu vārddošanu) referēs LU Latviešu valodas institūta onomastikas nodaļas pētniece Dr. philol. Renāte SILIŅA-PIŅĶE.Konferences programma


Konferences mājaslapas saite:
http://www.onomastikblog.de/ankuendigungen/die_stadt_und_ihre_namen_ii/ (skatīta 25.05.2013.)

atpakaļ