Promocijas darba „Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā” aizstāvēšana

2013. gada 1. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 402.telpā, notika Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente Ieva KUPLĀ aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai „Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā” .


Darba zinātniskā vadītāja: asoc. prof. Ilze Lokmane

Recenzenti: Dr. habil. philol. Igors Koškins, Dr. habil. philol. Zaiga Ikere, Dr. philol. Linda Lauze
atpakaļ