Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "VALODA MŪSDIENĀS, MŪSDIENĪGUMS VALODĀ"

LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts" aicina piedalīties akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā konferencē "VALODA MŪSDIENĀS, MŪSDIENĪGUMS VALODĀ", kas notiks 2014. gada 20.–21. februārī Rīgā.


Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, krievu

Uzstāšanās ilgums: 20 min. (15 min. referāts, 5 min. diskusija)

Dalības maksa: nav


Konferences zinātniskā un rīcības komiteja:

Dr. habil. philol. Ojārs Bušs

Dr. habil. philol. Ilga Jansone

Dr. philol. Iveta Pūtele

Dr. philol. Anitra Roze

Mg. hum. Marita Silkāne

Dr. philol. Ieva Zuicena

 

Dalībnieka PIETEIKUMA VEIDLAPU ar referāta anotāciju (600-1000 rakstu zīmes) gaidām līdz 

31. decembrim uz e-pasta adresi latv@lza.lv

 

PIETEIKTIE REFERĀTI UN TO ANOTĀCIJAS


PROGRAMMA (17.02.2014.)

 

Konferences materiālu (tēžu) krājums netiks gatavots!


Uz konferences referātu bāzes tapušos rakstus līdz 2014. gada 31. martam iespējams iesniegt

publicēšanai rakstu krājumā "LINGUISTICA LETTICA", sūtot uz e-pasta adresi latv@lza.lv

 

Ja nepieciešama naktsmītne, lūdzam konferences dalībniekus veikt elektronisko rezervāciju viesnīcu mājaslapās (www.booking.com).

 

 

atpakaļ