Šauļu Universitātes docentes Regīnas KVAŠĪTES vieslekcija

2013. gada 24. septembrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē ar vieslekciju „LIETUVIEŠU UN LATVIEŠU ĪPAŠVĀRDU SAVSTARPĒJA ATVEIDE UN LIETOJUMS” uzstājās Šauļu Universitātes docente Dr. philol. Regīna KVAŠĪTE (Regina Kvašytė).

atpakaļ