Rakstu krājuma "Arturs Ozols (1912–1964). In honorem" atvēršana

2013. gada 24. septembrī LU Humanitāro zinātņu fakultātē notika rakstu krājuma „Arturs Ozols (1912–1964). In honorem.” atvēršanas svētki.

Krājums ir 2012. gada 15.-16. martā notikušās 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums" materiālu apkopojums, kas papildināts ar muzeju un arhīvu glabātām vēsturiskām liecībām. 

Sastādītāji un redaktori: Andra Kalnača un Ojārs Lāms. 

Rakstu krājums ietilpst LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu „Res Latvienses" sērijā.

 Res latviensis II

Res latviensis II. Arturs Ozols (1912-1964). In honorem. (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti; sastādītāji un redaktori Andra Kalnača un Ojārs Lāms.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 186 lpp. 


ISBN 9789984457666


Plašāka informācija atrodama Latvijas Universitātes mājaslapā.

atpakaļ