Dr. Alīses Lauas 100. dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā konference „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”

Latvijas Universitātes aģentūra “LU Latviešu valodas institūts” aicina piedalīties Dr. Alīses Lauas 100.dzimšanas dienas atcerei veltītā starptautiskā zinātniskā konferencē „Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti, problēmas”, kas notiks 2014. gada 6.–7. februārī.

 

Darba valoda: angļu

Referāta laiks: 15 min + 5 min diskusijai.

Pieteikšanās anketa ar referāta kopsavilkumu jānosūta uz e-pasta adresi: latv@lza.lv līdz 2013. gada 1.novembrim.

Dalības maksa: skatīt Aicinājumu

 

Aicinājums

Pieteikuma anketa

PROGRAM (FINAL)

 

Ar referātu tematiku saistītos zinātniskos rakstus būs iespējams iesniegt publicēšanai žurnāla "Linguistica Lettica" 2014. gada numurā.
atpakaļ