"Dialektoloģijas lasījumi" (2013)

2013. gada 4. novembrī plkst. 16:00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a, 305. auditorijā (turpinājums 221. auditorijā, Dialektoloģijas un latgalistikas kabinetā) notiks Dialektoloģijas lasījumi.

Programmā:

 

  • Lingvistiskā situācija marginālajās sēliskajās izloksnēs (Vilma Šaudiņa)
  • Zasas apkaimes sēlisko izlokšņu raksturīgākās parādības, izmaiņu dinamika un prestižs mūsdienās (Inga Gabranova)
  • Daži vērojumi par Aizkalnes izloksnes fonētiku (Anna Putāne)
  • Zlēcinieces Austras Jeruševičas runa (Daira Vēvere)
  • Informācijas un domu apmaiņa par 2013. gada vasaras un rudens konferencēm, citiem valodnieku saietiem, jauniem izdevumiem valodniecībā u. tml., kā arī diskusijas par aktuāliem valodas jautājumiem, idejas par starptautisku prof. M. Rudzītes piemiņas konferenci 2014. gada novembrī, veltītu dialektoloģijai un valodas vēsturei.

 

Tiek aicināti visi interesenti!
atpakaļ