Konferences

 

LU Latviešu valodas institūta organizētās zinātniskās konferences, semināri 

2018. gads


Starptautiska zinātniska konference
 
"Jānis Zēvers / Johann Zehwer - 150"

Konferences norises laiks: 2018. gada 2. februāris

Dalībnieka pieteikuma anketa un tēzes tiek gaidītas līdz 2017. gada 20. novembrim uz e-pastu renate.silina-pinke@lu.lv.


PROGRAMMA (pirmvariants) LV DE 


Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference
 
"Valoda daudzveidībā"

Konferences norises laiks: 2018. gada 22. un 23. februāris

Dalībnieka pieteikuma anketa un tēzes tiek gaidītas līdz 2017. gada 20. decembrim uz e-pastu endzelinakonference@gmail.com .


PROGRAMMA

TĒZES
Starptautiskā zinātniskā konference
 
"Onomastikas pētījumi"

Konferences norises laiks: 2018. gada 10. un 11. maijs

Dalībnieka pieteikuma anketa tiek gaidīta līdz 2018. gada 1. februārim, bet referātu kopsavilkumi tiek gaidīti līdz 2018. gada 1. aprīlim uz e-pastu onomastica2012@gmail.com .

UZAICINĀJUMS LV ENG DE RU


PROGRAMMA

REFERĀTU KOPSAVILKUMI

5. starptautiskā zinātniskā konference
 
"Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti un problēmas"                                             
Konferences norises laiks: 2018. gada 17. un 18. maijs

Dalībnieka pieteikuma anketa un tēzes tiek gaidītas līdz 2018. gada 2. martam uz e-pastu jugrig@latnet.lv.

Programma
Tēzes
https://cripap.jimdo.com/2017. gadsStarptautiska zinātniska konference
"Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam",
kas veltīta Veltas Rūķes-Draviņas simtgadei.

Konferences norises laiks: 2017. gada 25. un 26. janvāris

Konferences tematika
  • bērna valoda
  • rakstnieks un valoda
  • dialektoloģija un ģeolingvistika
  • citas ar Veltas Rūķes-Draviņas darbību saistītas tēmas
Pieteikums konferencei tiek gaidīts ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15. decembrim uz adresi latv@lza.lv.                            

UZAICINĀJUMS/DALĪBNIEKA ANKETA

PROGRAMMA 


 
Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniska konference
 “Vārds un teksts”.

Konferences norises laiks: 2017. gada 22.–23. februāris

Dalībnieka pieteikuma anketa un tēzes (2500–3000 rakstu zīmes) tiek gaidītas līdz 2016. gada 20.decembrim pa e-pastu latv@lza.lv.
Letonikas 7.kongresa Valodniecības sekcija
"Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā"

Norises laiks: 2017. gada 2. novembris
Norises vieta: Rīga

Dalībnieka pieteikuma anketu lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 1. jūnijam uz e-pastu latv@lza.lv .                                      

Uzaicinājums
Anketa
Programma
4. starptautiskā zinātniskā konference

"Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti un problēmas"                                                  

Norises laiks: 2017. gada 11. un 12. maijs

Norises vieta: Rīga

Pieteikšanās līdz 31.03.2017.

Konferences mājaslapa: https://cripap.jimdo.com/

 
Programma
Tēzes
Dr.habil.philol. Valentīnas Skujiņas (02.10.1937-27.04.2015) 80 gadu jubilejas atceres starptautiskā zinātniskā konference
  
"Terminoloģija, valodas kultūra un prakse"


Norises laiks: 2017. gada 2. oktobris

Norises vieta: Rīga, LZA

Pieteikšanās līdz 01.07.2017.
 
Anketa
Programma


Skatīt arī sadaļu Aktualitātes un Izdevumi.