Kontakti


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

Atrašanās vieta:
Latvijas Zinātņu akadēmijas 8. un 9. stāvs, 
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis/fakss:
+371 67227696

E-pasts:
latv@lza.lv


Direktore:                                                             
Dr.habil.philol. Irēna Ilga Jansone
902./903. istaba
tel. +371 67227696
e-pasts: ilgajan@lza.lv

Direktores vietniece:
Dr.philol. Sanda Rapa
913./914. istaba 
tel. +371 67213606
e-pasts: sanda.rapa@inbox.lv 

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja: 
Dr.philol. Anna Stafecka
915. istaba
tel. +371 67226345
e-pasts: anna.stafecka@inbox.lv  

Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece:
Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe
914. istaba
tel. +371 67213606
e-pasts: silaziiile@gmail.com

Darbinieki:


Mg.hum.   Ilona Akmentiņa    zin. asistente    akmentina.ilona@inbox.lv     
                 
Mg. paed.   Gunita Arnava   zin. asistente   gunita.arnava@gmail.com   t. 67213606
                 
Dr. philol.    Laimute Balode   vad. pētniece   balode@mappi.helsinki.fi    
                 
Dr. philol.   Uldis Ivars Jānis Balodis   pētnieks   uldis_ivars_janis.balodis@lu.lv    
                 
Dr. hist.   Renāte Blumberga   vad. pētniece   renate.blumberga@lu.lv    
                 
Dr. habil. philol.    Brigita Bušmane   pētniece   brigita.busmane@inbox.lv  
                 
Mg. hum.   Anita Butāne   zin. asistente   anita.butane@inbox.lv    
                 
Mg. hum.   Anete Daina   zin. asistente   anetedaina@inbox.lv    
                 
Dr. habil. philol.   Ina Druviete   vad. pētniece   ina.druviete@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Veronika Dundure   zin. asistente        
                 
Dr. philol.   Valts Ernštreits   vad. pētnieks   valts.ernstreits@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Anna Frīdenberga   pētniece   anna_f@inbox.lv    
                 
    Kristīne Gailuma   zin. asistentes p.i.        
                 
Dr. philol.   Juris Grigorjevs   vad. pētnieks   jugrig@latnet.lv  
                 
Mg. hum. antropoloģijā   Anna Elizabete Griķe   zin. asistente   anna_elizabete.grike@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Inese Indričāne   pētniece   inese.indricane@lu.lv  
                 
Dr. habil. philol.   Irēna Ilga Jansone   direktore,
vad. pētniece
  ilgajan@lza.lv   t. 67227696
                 
Mg. hum.   Santa Jērāne   zin. asistente   sj@inbox.lv    
                 
Mg. hum.   Agita Kazakeviča   zin. asistente   agita.kazakevica@gmail.com    
                 
Dr. philol.   Gunta Kļava   pētniece   gunta.klava@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Igors Koškins   vad. pētnieks   igors.koskins@lu.lv    
                 
Dr. philol.   Ineta Kurzemniece   vad. pētnieces p.i.        
                 
Dr. philol.   Regina Kvašyte   pētniece        
                 
Mg. hum.   Sintija Ķauķīte   zin. asistente   sintijakaukite@inbox.lv    
                 
Dr. philol.   Dite Liepa   pētniece   dite.liepa@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Zenta Liepa   zin. asistentes p.i.        
                 
Dr. philol.   Liene Markus-Narvila   pētniece   liemarnar@gmail.com    
                 
Mg. hum.   Kristīne Mežapuķe   zin. asistente   kristine@mezapuke.lv    
                 
Dr. philol.   Ilga Migla   pētniece   ilga.migla@inbox.lv    
                 
Dr. philol.   Solvita Pošeiko   pētniece   solvita.poseiko@gmail.com    
                 
Mg. hum.   Vija Požarnova   zin. asistente   vijapozarnova@gmail.com    
                 
Dr. philol.   Iveta Pūtele   pētniece   ivetap@lza.lv   t. 67229636
                 
Dr. philol.   Sanda Rapa   pētniece,
direktores vietniece
  sanda.rapa@inbox.lv   t. 67213606
                 
Dr. philol.   Anitra Roze   pētniece   anitraroze@inbox.lv  
                 
Dr. philol.   Renāte Siliņa-Piņķe   vad. pētniece   silaziiile@inbox.lv   t. 67213606
                 
Mg. hum.   Marita Silkāne   zin. asistente,
izpilddirektore
  pasts.maritai@gmail.com,
marita.silkane@lu.lv
  t. 67227696
                 
Mg. philol.   Elga Skrūzmane   zin. asistente   elgas@inbox.lv  
                 
Dr. philol.   Anna Stafecka   vad. pētniece   anna.stafecka@inbox.lv   t. 67226345
                 
Dr. philol.   Dace Strelēvica-Ošiņa   pētniece   dacestre@inbox.lv    
                 
    Evija Šmatova   zin. asistentes p.i.        
                 
    Arturs Eduards Šmatovs   zin. asistenta p.i.        
                 
Mg. hum.   Ilze Štrausa   zin. asistente   ilze54321@inbox.lv    
                 
Mg. hum.   Jana Taperte   zin. asistente   jana.taperte@gmail.com    
                 
Dr. philol.   Agris Timuška   pētnieks   agris.timuska@vvc.gov.lv    
                 
Dr. philol.   Anta Trumpa   vad. pētniece   antat@latnet.lv   t. 67213606
                 
Mg. philol.   Sandra Ūdre   zin. asistente        
                 
Dr. habil. philol.   Pēteris Vanags   vad. pētnieks   peteris.vanags@lu.lv    
                 
Mg. philol.   Daira Vēvere   zin. asistentes p.i.        
                 
Dr. philol.   Anna Vulāne   vad. pētniece    annavul@gmail.com