2019. gads

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 146. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference "Vārds. Nozīme. Vārdnīca". Tēzes. 2019. gada 21.-22. februāris : International Scientific Conference "Word. Meaning. Dictionary" to commemorate the 146th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts. 21-22 February, 2019 Rīga. Sast. / Ed. Agris Timuška. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2019, 66 lpp. 

ISBN 9789934580017

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)

 

***