2017. gads

LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2017. gadā

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un teksts". Tēzes = International Scientific Conference „Word and Text" to commemorate the 144rd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 50 lpp. 

Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)


***

Rūķe-Draviņa, Velta. Darbu izlase. Sast. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 800 + 16 lpp.  ***

4th International Scientific Conference "Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems". Abstracts. May 11-12, 2017, Riga. Riga: Latvian Language Institute of the University of Latvia, 2017, 28 lpp. 
 
ISBN 9789984742885
Tikai e-publikācija (lejuplādēt PDF)