Par mums


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts


Rekvizīti rēķiniem un pavadzīmēm

Maksātājs: Latvijas Universitāte (LU Latviešu valodas institūts)

Juridiskā adrese: Raiņa bulv.19, Rīga LV1586

Piegādes adrese: Akadēmijas laukums 1 - 902./903. telpa, LV1050

PVN Reģ. Nr.: LV 90000076669

IBAN LV13TREL915010W000000

Valsts kase

Kods TRELLV22XXX


e-pasts: latv@lza.lv

Tālr.: +371 67227696