Pētījumu jomas


  • Valodas vēsture un dialektoloģija
  • Onomastika
  • Latviešu valodas gramatika
  • Leksikoloģija un leksikogrāfija
  • Sociolingvistika
  • Terminoloģija