Publiskie pārskati


LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" publiskie pārskati:

LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" publiskais pārskats par 2014. gadu. (lejuplādēt pdf)
LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" publiskais pārskats par 2013. gadu. (lejuplādēt pdf)
LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" publiskais pārskats par 2012. gadu. (lejuplādēt pdf)
Pielikums Nr. 1 Izdevumi
Pielikums Nr. 2 Raksti
Pielikums Nr. 3 Tēzes
Pielikums Nr. 4 Konferences
Pielikums Nr. 5 Promocijas u.c. darbi (izstrādāti / vadīti / recenzēti)
Pielikums Nr. 6 Lekcijas, intervijas u.c. sadarbība 

LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" publiskais pārskats par 2011. gadu. (lejuplādēt pdf)
LU aģentūras "LU Latviešu valodas institūts" publiskais pārskats par 2010. gadu. (lejuplādēt pdf