Struktūra


Valodas vēstures un dialektoloģijas nodaļa (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)
Onomastikas nodaļa (vad. Dr. philol. Sanda Rapa)
Latviešu valodas gramatikas nodaļa (vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)
Leksikoloģijas un leksikogrāfijas nodaļa (vad. Dr. philol. Anitra Roze)
Sociolingvistikas nodaļa (vad. Dr. habil. philol. Ina Druviete)
Terminoloģijas nodaļa (vad. Dr. philol. Iveta Pūtele)

Direkcija