Pētījumi

Pētījumu projekti 2017. gadā

 

Valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā" (vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)

LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)

Lingvistiskie pētījumi 21. gadsimtā: Latvija Eiropas kontekstā (vad. Dr.philol. Sanda Rapa)

Latviešu valodas seno tekstu korpusa "SENIE" pāreja uz Unicode (LU, Nr. AAP2017/63, vad. Dr.philol. Anta Trumpa)

Gulbenes novada kultūrvēstures atspoguļojums valodā (LU, ESP, vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)
Pētījumu projekti 2016. gadā

 

Valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā" (vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)

LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)

 


LZP projektu rezultatīvie rādītāji 
atbilstoši Latvijas Zinātnes padomes sēdē 2012.gada 28.novembrī 
(lēmums Nr.32-3-1) apstiprinātajai zinātnisko publikāciju klasifikācijai:

  • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka) 2013-2015
  • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa) 2013-2015
  • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs) 2013-2015
  • LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe) 2014-2015

 Pētījumu projekti 2015. gadā

 

Valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā" (vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)

LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)

 

Pētījumu projekti 2014. gadā


Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone) [Norises laiks: Janvāris - Aprīlis]

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)

LZP pētnieciskās sadarbības projekts "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014, apakšproj. vad. Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe)

Valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekts Nr.3 „Latviešu valodas pētījumi 21.gadsimta zinātnes kontekstā" (vad. Dr.habil.philol. Ilga Jansone)

 

Pētījumu projekti 2013. gadā

Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)

Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā: sociolingvistisks aspekts" (Nr. 264/2012, vad. Dr. philol. Anna Stafecka)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca" (Nr. 212/2012, vad. Dr. philol. Anta Trumpa)

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts „Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas akustisks raksturojums pa vecuma grupām" (5-15, 16-39, 40-59, 60-80) (Nr. 148/2012, vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)Pētījumu projekti 2012. gadā

Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)

Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)

Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu valodas gramatika 1959-2009" (vad. Dr. philol. Juris Grigorjevs)

Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā" (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)Pētījumu projekti 2011. gadā

Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)

Latvijas Zinātnes padomes  sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)

Latvijas Zinātnes padomes projekts "Latviešu valodas gramatika 1959-2009" (vad. Dr. habil. philol. Daina Nītiņa)

Latvijas Zinātnes padomes  projekts "Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā" (vad. Dr. philol. Anna Stafecka)

Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" (vad. Dr. habil. philol. Ilga Jansone)

Latvijas Zinātnes padomes finansētā sadarbības projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" valodniecības sadaļa (vad. Dr. habil. philol. Ojārs Bušs)