ValTAK


Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Valodniecības terminoloģijas apakškomisija (ValTAK) 

Izveidota: 2014. gada 4. jūnijā. 

Priekšsēdētāja:  Dr.philol.  Anna Vulāne