Žurnāls Linguistica Lettica

Zinātniskais žurnāls Linguistica Lettica, ko ik gadu izdod Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, iznāk kopš 1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet arī citu vispārīgās valodniecības nozaru pārstāvji, piedāvājot aktuālu problēmu un metožu izpēti.  

Žurnālā Linguistica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās valodniecības pētījumi latviešu, lietuviešu, angļu, krievu, franču un vācu valodā, kā arī pārskata raksti par baltu valodniecības aktualitātēm. Žurnālā ik gadu tiek ievietota arī pilna latviešu valodniecības bibliogrāfija.

Žurnālā tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos rediģē starptautiska redakcijas kolēģija, kuru veido Latvijas, Austrālijas, Igaunijas, Somijas un Šveices pārstāvji. Katru rakstu izvērtē divi redaktori - gan latviešu, gan ārzemju pārstāvis. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpublicējot atsauce obligāta.

ISSN 1407-1932
Index Copernicus International

Rakstu iesniegšanas termiņš Linguistica Lettica 26  - 2018. gada 1. maijs.

Redakcijas adrese: Akadēmijas laukums 1, 902./903. kab., Rīga, LV-1050

Tālr. (+371) 67227696, e-pasts: linguisticalettica@gmail.com


RAKSTU NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 

***


Linguistica Lettica 25. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija), Ilga Jansone (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija).  Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2017, 446 lpp. 

Satura rādītājs

Kopsavilkumi

 

***


Linguistica Lettica 24. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 384 lpp.

Satura rādītājs

Kopsavilkumi

 

***


LiLe23

Linguistica Lettica 23. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 432.


Satura rādītājs

Kopsavilkumi

 

***


Priekšvāks LL22

Linguistica Lettica 22. Latviešu valodas institūta žurnāls. Atb. red. Ilga Jansone. Red. kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Dzintra Bonda (ASV), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (Latvija), Ina Druviete (Latvija), Trevors Fennels (Austrālija), Juris Grigorjevs (Latvija/Lietuva), Ilga Jansone (Latvija), Daina Nītiņa (Latvija), Linda Šokija (Lielbritānija), Anna Stafecka (Latvija), Agris Timuška (Latvija), Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Zviedrija), Andrejs Veisbergs (Latvija). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014, 400.

 

Satura rādītājs


***

LL_21

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 21. laidiens. Redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs (Sanktpēterburga), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (atbildīgais redaktors), Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304.

 

Satura rādītājs***

Linguistica Lettica 20

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 20. laidiens. Redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs (Krievija), Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs (atbildīgais redaktors), Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone, Daina Nītiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 352.

Satura rādītājs

***

Linguistica Lettica 19

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 19. laidiens. Redakcijas kolēģija: Laimute Balode (Latvija/Somija), Ojārs Bušs, Ina Druviete, Trevors Fennels (Austrālija), Ilga Jansone (atbildīgā redaktore), Daina Nītiņa, Valentīna Skujiņa, Anna Stafecka, Agris Timuška, Lembits Vaba (Igaunija), Bernhards Velhli (Šveice), Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010, 376. 

(lejuplādēt pdf)

***

LL_18

Linguistica Lettica. Rakstu krājums, 18. laidiens. Redakcijas kolēģija: Laimute Balode, Andrejs Bankavs, Ojārs Bušs, Ina Druviete, Aksels Holvuts, Ilga Jansone (atbildīgā redaktore), Baiba Kangare, Daina Nītiņa, Agris Timuška, Jānis Valdmanis, Andrejs Veisbergs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 238.

(lejuplādēt pdf)

Redakcijas adrese: Akadēmijas lauk. 1, 902./903. kab., Rīga, LV-1050.

Tālr. (+371) 67227696, e-pasts: latv@lza.lv