Žurnāls Onomastica Lettica

Zinātniskais žurnāls Onomastica Lettica, ko reizi divos gados plānots izdot Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā, turpina kopš 1990. gada izdoto atsevišķo krājumu iedibināto tradīciju, un tajā tiek publicēti pētījumi par baltu un cittautu īpašvārdiem, kā arī par onomastikas teorijas un onīmu lietojuma prakses jautājumiem. 

Žurnālā Onomastica Lettica tiek publicēti oriģināli atzītu pētnieku un jauno zinātnieku sinhroniskās un diahroniskās onomastikas pētījumi latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un vācu valodā, kā arī pārskata raksti par onomastikas aktualitātēm. To papildina kopējs visos rakstos analizēto onīmu rādītājs.

Žurnālā tiek pieņemti tikai iepriekš nepublicēti raksti. Tos rediģē starptautiska redakcijas kolēģija. Katru rakstu anonīmi izvērtē divi recenzenti - gan latviešu, gan ārzemju onomasts. Žurnālā publicēto pētījumu autortiesības pieder rakstu autoriem un LU Latviešu valodas institūtam. Citējot un pārpublicējot atsauce obligāta.


RAKSTU NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS

***

Onomastica Lettica. 5. laidiens. Zinātnisko rakstu krājums. Atb. red. Sanda Rapa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2018, 296 lpp.

 

***


Onomastica Lettica 4

Onomastica Lettica, 4. laidiens. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 384. ***